Biserica Ortodoxă Tradițională din R.Moldova

SA NE IUBIM UNII PE ALTII SI INTRUN GIND SA MARTURISIM
anfim_mon
Biserica Ortodoxa Traditionala din Moldova respinge învăţătura greşită care pretinde că prin ecumenism trebuie împărtăşite obiceiuri ale altor culte, sau religii !!!


Ca ierarh declar oficial că osândesc Ecumenismul
anfim_mon
Ca ierarh declar oficial că osândesc Ecumenismul ca panerezie. Iar Papa nu spunem că este «frate», nici papistașii«Biserică»(în înțelesul de Taină al cuvântului), ci îi numim «eretici». Încă «anatematizăm» în plus papismul, precum spunea Sfântul Cosma al Etoliei,: «Pe papa să-l blestemați, el va fi cauza»!

„Sunt împotriva ereziei ecumenismului cu toate manifestările sale”
anfim_mon
„Sunt împotriva ereziei ecumenismului cu toate manifestările sale”
Să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte!
Nu-i nimic mai presus ca Adevărul în Dumnezeu: nici prietenia, nici pacea, nici viața, nici nimic altceva.
Sinodul din Creta (16 – 27 iunie 2016) este un Sinod al fărădelegii, tâlhăresc, eretic, mincinos și viclean.
Iar voi, arhierei fatarnici lipsiti de duh si adevar, cum vă întoarceți înapoi acasă, la Patrie, la Biserică, la neam, la Trupul și Sângele nevinovat al lui Hristos, pe care L-ați vândut?
Cum vă veți apropia de Altarul lui Hristos? Cum veți săvârși tainele Sfintei noastre Biserici Ortodoxe, voi cei fără de har, vânzători și trădători?
Cum vă veți apropia de cele Sfinte, de credința Sfintei noastre Ortodoxii, de Dogme, de Canoane și de hotărârile celor șapte Sinoade ecumenice, care au statornicit tot ce avem nevoie pentru mântuire? Pentru ce apare necesitatea unui Sinod pan-ortodox fără ortodocși? Slujind în duhul Sinodului din Creta, n-ați slujit Adevărului ci duhului mondialismului ocult și dez-bisericirii, care netezesc drumul venirii lui Antihrist! Aceasta ați dorit?!Si din totdeauna asa ati facut !
Mai degrabă nu v-ați fi născut, sunteti vânzători de cele Sfinte și lepădați de Duhul Sfânt!
Chiar nu va mustră conștiința de ceea ce faceti?

Еретические слова
anfim_mon
Еретические слова патриарха Кирила , когда он говорит, что Бог как солнце, а лучи, которые идут к солнцу это все ереси, все вероисповедания на земле и все ведут к Единому Богу. Нам такое не сказали святые отцы, нигде не написано! Это он говорит, потому что его учитель митр. Никодим Ротов сдох как собака у ног папы римского. А ему предсказали не иди туда, а то умрешь. Когда он поцеловал сандалию папы римского тогда сдох у ног его.

Biserica Ortodoxa Traditionala din Moldova respinge învăţătura greşită despre ecumenizm
anfim_mon

Ecumenismul este considerat ca fiind o erezie, ca şi celelalte erezii combătute de Sfintele Sinoade. În esenţa scripturistică, dialogul se face vizibil în pilda evangheliei care ne vorbeşte despre întâlnirea Lui Hristos şi femeia samarineancă: „Deci a venit la o cetate a Samariei, numită Sihar, aproape de locul pe care Iacov l-a dat lui Iosif, fiul său;… 6. Şi era acolo fântâna lui Iacov. Iar Iisus, fiind ostenit de călătorie, S-a aşezat lângă fântână şi era ca la al şaselea ceas. 7. Atunci a venit o femeie din Samaria să scoată apă. Iisus i-a zis: Dă-Mi să beau. 8. Căci ucenicii Lui se duseseră în cetate, ca să cumpere merinde. 9. Femeia samarineancă I-a zis: Cum Tu, care eşti iudeu, ceri să bei de la mine, care sunt femeie samarineancă? Pentru că iudeii nu au amestec cu samarinenii. 10. Iisus a răspuns şi i-a zis: Dacă ai fi ştiut darul lui Dumnezeu şi Cine este Cel ce-ţi zice: Dă-Mi să beau, tu ai fi cerut de la El, şi ţi-ar fi dat apă vie” (Ev. Ioan IV, 5-10). De asemenea, Mântuitorul i-a trimis pe Sfinţii Apostoli şi pe toţi propovăduitorii, să răspândească mesajul evanghelic prin viu grai, sau prin scris, ceea ce necesită dialog cu persoane de altă confesiune.


In vizită la Ștefan Vodă
anfim_monBiserica Ortodoxa Traditionala din Moldova
anfim_mon
Iubiții mei creștini ai Sfintei noastre Biserici Ortodoxe Traditionale din Moldova ,
Mă rog să fiți și să trăiți fericiți. Mă rog ca Preasfânta Stăpână să ă acopere și să vă păzească familia voastră de orice rău. Să fiți acoperiți de Preasfânta Nascatoare de Dumnezeu
Ca Arhiereu al acestui loc, responsabil pentru propășirea voastră duhovnicească, doresc să se înfierbânte inima voastră cea bună cu dragostea lui Iisus Hristos. Pentru că mi se cam arată că ne-au stresat diferite probleme, economice și altele, am fost absorbiți de ele și am uitat că primul lucru din toate este să iubim pe Dumnezeu și să trăim după legea Lui sfântă.Și încă ceva, creștinii mei: Sunteți creștini ortodocși, botezați în sfânta cristelniță de un părinte ortodox. Deci țineți tare credința ortodoxă, după cum v-au predat-o Sfinții noștri Părinți. Cum au trăit binecuvântații noștri bunei și bunici aici, în Biserica noastră. Pentru că există o mișcare perfidă satanică, ce vrea să amestece credința noastră dreaptă cu alte «crezuri» mincinoase și să ne schimbe și să ne mintă. Mișcarea aceasta este numită «Ecumenism», care nu este pur și simplu o singură erezie, ci îmbrățișează toate ereziile. Este o «panerezie». Și Ecumenismul îl incită și-l susține Papa. Totuși răul mare, frații mei, este că există și de-ai noștri și mai ales oficiali purtători de rasă, în funcții înalte, care îmbrățișează pe Papa și îl numesc frate în înțeles bisericesc. Mai mult, aici, de curând, și Sinodul din Colimvari, Creta, a numit oficial pe papistași și pe ceilalți eretici «Biserici. Însă sunt nedumerit și spun: Dacă și ereticii constituie Biserica, atunci la ce nivel este«Biserica cea UNA, sfântă și sobornicească», pe care o mărturisim în crezul nostru Pentru că ereticii nu pot să constituie sau să fie numiți Biserică. Sunt cu desăvârșire neteologi cei ce spun asta.
Însă nu ne interesează ce spun și ce fac ceilalți, oricare ar fi ei, care spun astfel de lucruri neteologice și neortodoxe. Ca ierarh declar oficial că osândesc Ecumenismul ca panerezie. Iar Papa nu spunem că este «frate», nici papistașii«Biserică»(în înțelesul de Taină al cuvântului), ci îi numim «eretici». Încă «anatematizăm» în plus papismul, precum spunea Sfântul Cosma al Etoliei,: «Pe papa să-l blestemați, el va fi cauza»!
Mă rog, creștinii mei, să fiți «în sânul Preasfintei», după cum spunea Sfântul Cosma Etolul. Doresc mult să vă preocupați de subiecte referitoare la sporul vostru duhovnicesc și îndeosebi să cereți mărturisire. Pentru că mărturisirea, în primul rând, este lucrul Episcopului. Doresc să se curățească sufletul vostru ca să vedeți pe Dumnezeu, pentru că Hristos ne-a zis: «Cei curați cu inima vor vedea pe Dumnezeu» (Mt. 5,8). Același lucru rugați-vă și voi pentru mine! Fie să ne întâlnim toți în raiul cel dulce, în împărăția cerurilor! AMIN.
Cu multe rugăciuni,
† Antim Episcop de Cimislia
Biserica Ortodoxa Traditionala din Moldova

Богослужение в Свято-Троецком приходе, Село Парканы (РПЦЗ) Молдавия
anfim_mon


Неделя 5-я по Пасхе, о самаряныне. -Богослужение в Воскресенском Монастыре (РПЦЗ) Молдавия
anfim_mon


В новом Синодальном зале Епархиального дома началось очередное заседание Архиерейского Синода РПЦЗ
anfim_mon

  1. В новом Синодальном зале Епархиального дома началось очередное заседание Архиерейского Синода РПЦЗ
    В Одессе 28 апреля в новом Синодальном зале Епархиального дома началось очередное заседание Архиерейского Синода РПЦЗ в составе Первоиерарха РПЦЗ Митрополита Агафангела, Архиепископов Андроника и Георгия, Епикопов Афанасия, Кирилла, Никона и Романа. Епископ Григорий участвовал в работе Синода по скайпу. В первый день в работе приняли участие представители ИПЦ Греции: Секретарь Синода Епископ Фотий, Епископы Амвросий и Климент, переводчик о. Михаил. Запись протокола поручена протоиерею Леониду Пляц.Архиереи РПЦЗ выслушали устный доклад Митрополита Агафангела о жизни нашей Церкви в межсоборный период. Архиереи поделились информацией о событиях происшедших в их епархиях. После чего, представители Синода ИПЦ Греции задали вопросы, волнующую их паству в связи с различными публикациями в интернет. После детального обсуждения всеми архиереями было констатировано полное единомыслие по заданным вопросам


?

Log in

No account? Create an account