?

Log in

No account? Create an account

Свято-Воскресенский мужской монастырь-Manastirea Invierea Doomnului (РПЦЗ)

In vizită la Ștefan Vodă
Vladica Anfim
anfim_monBiserica Ortodoxa Traditionala din Moldova respinge învăţătura greşită despre ecumenizm
Vladica Anfim
anfim_mon

Ecumenismul este considerat ca fiind o erezie, ca şi celelalte erezii combătute de Sfintele Sinoade. În esenţa scripturistică, dialogul se face vizibil în pilda evangheliei care ne vorbeşte despre întâlnirea Lui Hristos şi femeia samarineancă: „Deci a venit la o cetate a Samariei, numită Sihar, aproape de locul pe care Iacov l-a dat lui Iosif, fiul său;… 6. Şi era acolo fântâna lui Iacov. Iar Iisus, fiind ostenit de călătorie, S-a aşezat lângă fântână şi era ca la al şaselea ceas. 7. Atunci a venit o femeie din Samaria să scoată apă. Iisus i-a zis: Dă-Mi să beau. 8. Căci ucenicii Lui se duseseră în cetate, ca să cumpere merinde. 9. Femeia samarineancă I-a zis: Cum Tu, care eşti iudeu, ceri să bei de la mine, care sunt femeie samarineancă? Pentru că iudeii nu au amestec cu samarinenii. 10. Iisus a răspuns şi i-a zis: Dacă ai fi ştiut darul lui Dumnezeu şi Cine este Cel ce-ţi zice: Dă-Mi să beau, tu ai fi cerut de la El, şi ţi-ar fi dat apă vie” (Ev. Ioan IV, 5-10). De asemenea, Mântuitorul i-a trimis pe Sfinţii Apostoli şi pe toţi propovăduitorii, să răspândească mesajul evanghelic prin viu grai, sau prin scris, ceea ce necesită dialog cu persoane de altă confesiune.


Еретические слова
Vladica Anfim
anfim_mon
Еретические слова патриарха Кирила , когда он говорит, что Бог как солнце, а лучи, которые идут к солнцу это все ереси, все вероисповедания на земле и все ведут к Единому Богу. Нам такое не сказали святые отцы, нигде не написано! Это он говорит, потому что его учитель митр. Никодим Ротов сдох как собака у ног папы римского. А ему предсказали не иди туда, а то умрешь. Когда он поцеловал сандалию папы римского тогда сдох у ног его.

„Sunt împotriva ereziei ecumenismului cu toate manifestările sale”
Vladica Anfim
anfim_mon
„Sunt împotriva ereziei ecumenismului cu toate manifestările sale”
Să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte!
Nu-i nimic mai presus ca Adevărul în Dumnezeu: nici prietenia, nici pacea, nici viața, nici nimic altceva.
Sinodul din Creta (16 – 27 iunie 2016) este un Sinod al fărădelegii, tâlhăresc, eretic, mincinos și viclean.
Iar voi, arhierei fatarnici lipsiti de duh si adevar, cum vă întoarceți înapoi acasă, la Patrie, la Biserică, la neam, la Trupul și Sângele nevinovat al lui Hristos, pe care L-ați vândut?
Cum vă veți apropia de Altarul lui Hristos? Cum veți săvârși tainele Sfintei noastre Biserici Ortodoxe, voi cei fără de har, vânzători și trădători?
Cum vă veți apropia de cele Sfinte, de credința Sfintei noastre Ortodoxii, de Dogme, de Canoane și de hotărârile celor șapte Sinoade ecumenice, care au statornicit tot ce avem nevoie pentru mântuire? Pentru ce apare necesitatea unui Sinod pan-ortodox fără ortodocși? Slujind în duhul Sinodului din Creta, n-ați slujit Adevărului ci duhului mondialismului ocult și dez-bisericirii, care netezesc drumul venirii lui Antihrist! Aceasta ați dorit?!Si din totdeauna asa ati facut !
Mai degrabă nu v-ați fi născut, sunteti vânzători de cele Sfinte și lepădați de Duhul Sfânt!
Chiar nu va mustră conștiința de ceea ce faceti?

Ca ierarh declar oficial că osândesc Ecumenismul
Vladica Anfim
anfim_mon
Ca ierarh declar oficial că osândesc Ecumenismul ca panerezie. Iar Papa nu spunem că este «frate», nici papistașii«Biserică»(în înțelesul de Taină al cuvântului), ci îi numim «eretici». Încă «anatematizăm» în plus papismul, precum spunea Sfântul Cosma al Etoliei,: «Pe papa să-l blestemați, el va fi cauza»!